Pomysły na biznes - Stołówki i kantyny

Masz pytania? Potrzebujesz konsultacji, projektu obiektu gastronomicznego? Skontaktuj się z nami!
e-mail: biuro@lodo.pl lub tel. 56 476 15 15

Pomysły na biznes - Stołówki i kantyny

1. Wskazane oddzielne wejście gospodarcze dla dostaw towaru;

2. Produkcja dań w oparciu o surowce lub półprodukty;

3. Wymagana toaleta oraz szatnia dla personelu;

4. Wymagane toalety dla klientów;

5. W przypadku stosowania warzyw nieumytych i nieobranych wymagane pomieszczenie, kubaturowo wydzielone, do obróbki wstępnej warzyw;

6. Niezbędna, wydzielona kubaturowo, zmywalnia naczyń stołowych;

7.  Niezbędne pomieszczenie wydawalni posiłków (w formie bufetu lub samoobsługowego ciągu wydawczego);

8. Wymagana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz odciąg miejscowy nad większymi źródłami ciepła (kuchnie, taborety grzewcze, patelnie, piece konwekcyjno-parowe, płyty grill, frytkownice);

9. W pomieszczeniach pracy stałej (praca trwająca powyżej 4 godzin) konieczny dostęp światła naturalnego oraz odpowiednia wysokość pomieszczeń;

10. Lokalizacja pomieszczeń pracy stałej na poziomie lub powyżej poziomu gruntu;

11. Niespełnienie któregokolwiek wymogu (pkt. 9 i 10) skutkuje obowiązkiem wystąpienia o odstępstwo do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Stołówka - na 150 osób

Copyright 2015 LODO. Wszelkie prawa zastrzeżone

Czas generowania: 0.014 sek

Projekt: www.8k.com.pl

Wykonanie: www.kotnis.pl